Publikacje i artykuły

Jedną z naszych wiodących misji, poza dostarczaniem zdrowego, ekologicznego i ekonomicznego ciepła, jest edukacja społeczeństwa oraz dzielenie się wszem i wobec wiedzą i doświadczeniem – choćby lokalnie lub regionalnie, bo to w końcu od małych kroków zaczynają się wielkie rzeczy. W związku z tym, działając z ramienia Małopolskiego Cechu Zdunów, na łamach Kroniki Miasta i Gminy Skała – publikowanej przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale – w ostatnim czasie pojawiła się seria artykułów naszego skromnego autorstwa; nie tylko o zduństwie, ale też o szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska.

Kto jeszcze nie czytał, tego serdecznie zapraszamy do lektury!


Kronika Miasta i Gminy Skała