EKOmodernizacja

Stare kominki wkrótce nielegalne? Niekoniecznie.

UWAGA! W związku z wprowadzoną dn. 26 września 2022 r. nowelizacją tzw. małopolskiej uchwały antysmogowej, termin wymiany/przystosowania urządzeń grzewczych (w tym ekomodernizacji kominków/pieców/trzonów kuchennych) został wydłużony z 1 stycznia 2023 r. do 1 maja 2024 r.


Ekomodernizacja pod Ekoprojekt

Ekomodernizacja jest usługą, którą wprowadziliśmy do portfolio z myślą o zbliżających się zmianach w regionalnych i unijnych przepisach w zakresie ochrony środowiska i obowiązku spełnienia m.in. przez urządzenia zduńskie na paliwo stałe określonych w Ekoprojekcie norm emisyjnych.

W przypadku województwa małopolskiego, za sprawą małopolskiej uchwały antysmogowej, eksploatacja tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających w/w norm będzie od 2023 r. niezgodna z prawem. Dotyczy to wszystkich kominków, pieców, trzonów kuchennych i piecyków wolnostojących wybudowanych wewnątrz budynku przed 1 lipca 2017 r., a więc przed wejściem w życie przepisów zakazujących instalacji ogrzewaczy nietożsamych z zapisami wskazanej dyrektywy.

Mówiąc bardziej precyzyjnie, w Małopolsce od 2023 r.* wszelkiego rodzaju miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą:

być zgodne z normami Ekoprojektu lub
osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
zostać wyposażone w filtr redukujący emisję pyłu do wartości zgodnych z Ekoprojektem.

Powyżej wskazane przepisy mają charakter kompleksowy, tzn. określają wymogi dla wszystkich urządzeń na paliwo stałe (w tym również kotłów na węgiel lub pellet), a ich celem jest zagwarantowanie na poziomie globalnym w Unii Europejskiej możliwie jak najlepszej jakości powietrza – w połączeniu z szeregiem innych działań prowadzonych równolegle m.in. w dziedzinie transportu czy przemysłu. Władze zapowiadają, że będą interweniować w przypadku niestosowania się do obostrzeń, dlatego z całą pewnością warto się (lub swój kominek) zawczasu przygotować.

Istnieje jednak mało inwazyjny i stosunkowo niedrogi sposób na dostosowanie starszej generacji kominków lub pieców (np. z niecertyfikowanym wkładem) do współczesnych wymogów emisyjnych. Rzecz polega na:

demontażu czopucha (bryły nad paleniskiem);
zainstalowaniu w miejsce przewodu spalinowego modułów akumulacyjnych, które jednocześnie pełnią funkcję kanałów filtrujących;
oraz na końcu oczywiście ponownym zabudowaniu bryły.

Doposażając urządzenie w moduły akumulacyjne, nie tylko obniża się emisja pyłów i wzrasta (do poziomu ponad 80%) sprawność cieplna, ale przy okazji wydłuża się okres palenia przy jednym załadunku, co z kolei gwarantuje mniejsze zużycie drewna – dzięki czemu inwestycja może się zwrócić już po kilku sezonach grzewczych.

Ze względu na coraz krótszy czas i pilne zapotrzebowanie, a także z uwagi na stosunkowo szybki i prosty charakter usługi, jesteśmy gotowi dokonać ekomodernizacji niemalże „poza kolejką”, dlatego gorąco zachęcamy do wspólnego przygotowania się na nadchodzące zmiany. W każdym przypadku obejrzymy, doradzimy i zagwarantujemy kolejne dekady eksploatacji pieca czy kominka bez obaw o niezapowiedzianą wizytę urzędnika lub służb mundurowych.

* – w większości pozostałych województw obowiązują podobne uchwały antysmogowe, choć mogą się różnić m.in. w zakresie terminów. W przypadku zleceń spoza Małopolski – zawsze odpowiednie przepisy weryfikujemy i działamy w granicach oraz na podstawie prawa.