Historia – od 1903 roku

Z dziada pradziada. 5 pokoleń. Ponad 100 lat tradycji.

Historia zamiłowania do szeroko pojętego zduństwa w naszej skromnej rodzinie sięga początków XX wieku, a miejscem jej narodzin są Bronowice – obecnie dzielnica Krakowa, wówczas podmiejska wioska.

Przez tych ponad 100 lat wiele się wydarzyło i nie zachowały się wszystkie zapiski, które mogłyby z pełną dokładnością odtworzyć przebieg wydarzeń, ale ostatecznie – po przeanalizowaniu rodzinnych pamiątek, archiwów, dokumentacji czy branżowej bibliografii – zdołaliśmy uwzględnić najważniejsze punkty na poniższej osi czasu.

Niniejszym zapraszamy w krótką podróż do przeszłości, by zobaczyć, jak w owych kilkunastu dekadach kształtowała się rodzinna pasja i tradycja…


1903

Pierwsze udokumentowane wydarzenie w związku ze zduństwem w naszej rodzinie: Zygmunt Jaśko zostaje wyzwolony na czeladnika kaflarskiego przez Urząd Starszych Stowarzyszenia Pomocników Kaflarskich.


1907

W sprawozdaniach Stowarzyszenia Pomocników Kaflarskich Zygmunt Jaśko widnieje jako członek zarządu.


1912

W Wielkiej Księdze Mikulskiego (będącej ówczesnym spisem ludności Krakowa) znajduje się wpis nt. Zygmunta Jaśko jako czeladnika kaflarskiego zamieszkałego przy ul. Piotra Rosoła 12.


1914 – 1931

W czasach I wojny światowej Zygmunt Jaśko wstępuje do Legionów Polskich, następnie pozostaje w służbie zawodowej jako majster wojskowy.


ok. 1918

Zygmunt Jaśko otwiera swój zakład kaflarski przy ul. Bronowickiej 31 (dawniej 35) w Krakowie. Siedziba firmy do dziś mieści się pod tym właśnie adresem.


1926

Zygmunt Jaśko wykonuje zlecenie odrestaurowania pieców w Zamku Królewskim na Wawelu.


1936

Zygmunt Jaśko zostaje współzałożycielem wytwórni pieców kaflowych „Zdun – Spółka Mistrzów Zduńskich – K. Twardosz, Z. Jaśko, St. Ziębiński, St. Wnęk, T. Mol”. Według Przewodnika Gospodarczego z tegoż roku spółka zatrudnia 15 robotników, a jej kapitał zakładowy wynosi ówczesne 10 tys. zł.


1938

Zygmunt Jaśko widnieje w sprawozdaniach Chrześcijańskiego Cechu Zdunów i Garncarzy w Krakowie (wcześniej: Cech Zdunów i Garncarzy).


19 czerwca 1939

Odbywa się ostatnie posiedzenie Chrześcijańskiego Cechu Zdunów i Garncarzy w Krakowie przed wybuchem II wojny światowej.


1939 – 1945

Firma Zygmunta Jaśko pod jurysdykcją Generalnego Gubernatorstwa zostaje przerejestrowana jako Wytwórnia Pieców Kaflowych „Zdun Ges.m.b.H sp. z o.o.” z adresem przy ul. Rydlówka 14 (nieopodal domu Lucjana Rydla w Bronowicach).


15 lutego 1945

Odbywa się pierwsze powojenne posiedzenie Cechu Zdunów i Garncarzy w Krakowie.


1945 – 1949

W sprawozdaniach Cechu Zdunów i Garncarzy odnotowuje się obecność synów Zygmunta, również Mistrzów Zduńskich: Karola (ur. 1912) oraz Wincentego (ur. 1924) Jaśko.


15 lutego 1950

Cech Zdunów i Garncarzy w Krakowie zostaje przywrócony jako sekcja do nowo powołanego Cechu Rzemiosł Budowlanych, będącego z kolei powstałą w ramach centralnego planowania sekcją Zjednoczonych Cechów Rzemieślniczych.


1956

Do Cechu Zdunów i Garncarzy w Krakowie jako Mistrz Zduński wstępuje Wincenty Jaśko.


1959 – 1976

Udokumentowane członkostwo Karola Jaśko jako Mistrza Zduńskiego w Cechu Zdunów i Garncarzy w Krakowie.


1988

Zarejestrowanie działalności zduńskiej przez Stefana Jaśko, wnuka Zygmunta i syna Karola, w Cechu Rzemiosł Budowlanych.


1989

Zniesienie obowiązku rejestrowania się w cechach w związku z przemianami ustrojowymi w Polsce.


2006

Zarejestrowanie zduńskiej działalności gospodarczej przez Krzysztofa Jaśko, syna Stefana, obecnie funkcjonującej pod nazwą Komen – Zakład Zduński Krzysztof Jaśko.


9 maja 2016

Reaktywacja Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych z inicjatywy Jacka Ręki, Starszego Cechu. Krzysztof Jaśko zostaje członkiem zarządu z funkcją Podstarszego. Cech zostaje włączony do Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.


26 lipca 2018

Członkiem zarządu Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych jako Sekretarz zostaje syn Krzysztofa i praprawnuk Zygmunta, Daniel Jaśko.


27 stycznia 2020

Krzysztof Jaśko potwierdza kwalifikacje zawodowe poprzez uzyskanie tytułu Mistrza Zduńskiego.