Projekty 3D

Koncepcja. Projekt. Detale.

Uzgodnienia

Analiza potrzeb inwestora
Analiza warunków technicznych
Propozycja optymalnego rozwiązania

Projekt

Kalkulacja zapotrzebowania energetycznego
Wizualizacja 3D z udostępnieniem pliku
Omówienie i korekta na żywo lub zdalnie

Realizacja

Kosztorys obejmujący materiały i usługę
Realizacja w oparciu o projekt
Możliwość przekazania projektu innemu wykonawcy


Na życzenie Klienta, szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych / rozbudowanych inwestycji, poprzedzamy realizację usługi projektem 3D. W tym celu w pierwszej kolejności analizujemy potrzeby i oczekiwania inwestora, doradzamy w zakresie najbardziej optymalnych pod tym kątem rozwiązań oraz dostosowujemy powstały zamysł do rzeczywistych warunków technicznych w danej lokalizacji.

Analiza i doradztwo obejmuje m.in. kalkulację zapotrzebowania energetycznego w oparciu o architektoniczny projekt budynku i obowiązujące w tym zakresie normy oraz dobranie na tej podstawie urządzenia o adekwatnej mocy grzewczej – w taki sposób, by współgrało ono z pozostałymi istniejącymi / planowanymi instalacjami centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU).

Uproszczona (uwzględniająca formę, gabaryty i ogólną koncepcję urządzenia) wersja wizualizacji jest nieodpłatna. W przypadku zaawansowanych technicznie zabudów cena projektu ustalana jest indywidualnie. Taki kompleksowy projekt obejmuje nie tylko ogólną koncepcję, ale też wewnętrzną konfigurację (np. przebieg kanałów piecowych, strukturę paleniska dostosowaną do określonego załadunku, układ szybrów, przyłączy do komina itp.) oraz wszelkie detale – drzwiczki, rączki, konstrukcje podtrzymujące, profile, elementy dekoracyjne itp.

Projekt jest na każdym etapie konsultowany z inwestorem w celu opracowania możliwie najbardziej precyzyjnej wizualizacji; istnieje też możliwość bieżącego wglądu do pliku online. Gotowy projekt może posłużyć jako fundament realizacji prac budowlanych lub – na życzenie Klienta – może zostać przekazany wraz z dokonanymi kalkulacjami mocy grzewczej do wykorzystania w dowolnym czasie przez innego wykonawcę.

Ponieważ nie ma dwóch takich samych projektów, zachęcamy do kontaktu, by omówić szczegóły.


Przykładowy projekt (combo ogrodowe):

• od lewej trzon kuchenny (komorowy – bez kanałów, tj. bardziej ekologiczny i ekonomiczny);
• po środku grill z możliwością wykorzystania go jako wędzarni (za pomocą dolnego paleniska, komory wychładzającej i dedykowanych drzwiczek);
• i po prawej piekarnik biały (bez dymu wewnątrz) nad wysokosprawnym paleniskiem rakietowym typu batch-box.