Dokumenty

Dla Klientów

Zanim nawiążemy współpracę, zawsze z wyprzedzeniem przedkładamy Klientom do wglądu niezbędną dokumentację – umowę, klauzulę RODO, protokół odbioru prac. Żeby tę kwestię jeszcze bardziej ułatwić, poniżej udostępniamy odpowiednie wzory. W razie potrzeby naniesienia zmian ze względu na bardziej indywidualne okoliczności – taka możliwość za obustronnym porozumieniem oczywiście istnieje.

Umowa:

Klauzula RODO:

Protokół odbioru prac:


Prawo, badania itp.

Streszczenie POP:
oficjalna dokumentacja streszczająca Program ochrony powietrza dla woj. małopolskiego.
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Prezentacja:
nt. współczesnych instalacji grzewczych na drewno oraz charakterystyki biomasy w Polsce. Zawiera sporo precyzyjnych informacji – m.in. o braku konieczności termomodernizacji w przypadku ogrzewania domu biomasą.
Autor: Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych

Ekspertyza krakowskiej uchwały antysmogowej:
która udowadnia, że uzasadnienie do w/w uchwały opiera się na błędnych założeniach w kontekście emisji spalin ze współczesnych pieców na drewno (40-krotnie zawyżone wskaźniki!).
Autor: Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych

Pismo:
wnioski (podsumowanie) z w/w ekspertyzy.
Autor: Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych