Materiały do pobrania - Komen.pl - kominki, piecokominki, piece kaflowe, renowacja, Kraków
Piecokominki na drewno,
kominki gazowe, biokominki
tradycyjne rzemiosło zduńskie.
Usługi + 48 501 52 30 20    
Sklep +48 507 05 44 46        

Materiały do pobrania

Tutaj znajdują się materiały do pobrania - informacje techniczne, statystyki, badania, analizy i materiały źródłowe. Zachęcamy do spokojnego zapoznania się z nimi. W razie pytań i uwag, lub w razie chęci wglądu do materiałów dodatkowych, oczywiście jesteśmy cały czas do dyspozycji.

Klikając w pogrubioną nazwę kategorii, można pobrać wszystkie zawarte w niej pliki.

EKOALTERNATYWA

Krakowska uchwała antysmogowa z naniesionymi poprawkami, jakie przedłożył Małopolski Cech Zdunów, by zagwarantować w podległych jej regionach efekty nie tylko teoretyczne, ale też praktyczne.

Ekoalternatywa

Badania AGH

Badania związane ze spalaniem biomasy we współczesnych paleniskach zduńskich przeprowadzone przez Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wpływ geometrii złoża na spalanie
Badanie prędkości powietrza w kanałowych filtrach piecowych
Badanie temperatury powietrza w kanałowych filtrach piecowych

Materiały dotyczące niskiej emisji

Normy emisyjne, klasy zabezpieczeń, zapotrzebowanie energetyczne w domach ogrzewanych biomasą.

Porównanie dopuszczalnych emisji dla zamkniętych ogrzewaczy pomieszczeń na biopaliwa stałe
Porównanie wielkości emisji pyłów ze spalania paliw
Klasy dopuszczalnej emisji
Klasy zabezpieczeń eksploatacyjnych
Termomodernizacja a ogrzewanie biomasą

Informacje nt. OZE

Statystyki i kalkulacje dot. Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.

Udział OZE w bilansie energetycznym Polski
Źródła biomasy drzewnej jako nośnika energii
Potencjał biomasy drzewnej w Polsce

Materiały techniczne dot. piecokominków

Porównanie kosztów, dane techniczne, działanie energii cieplnej.

Energia oddawana przez piece, kominki i piecokominki
Przykłady konfiguracji kanałowych filtrów piecowych
Porównanie kosztów i promieniowania zamiast konwekcji
Przewodność cieplna poszczególnych materiałów
Roczny koszt ogrzewania budynku i c.w.u

Pisma i dokumenty

Odpowiedzi na pytania i apele wystosowane przez Małopolski Cech Zdunów do różnych komórek rządu i samorządów, a także do organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów.

Memorandum - TAK dla ciepła z węgla i drewna
Kancelaria Prezydenta RP
Ministerstwo Środowiska
Biuro Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Energii


POBIERZ WSZYSTKO

Solidna współpraca

Nasza firma na Facebook’u

Napisz do nas przez Messengera